Jaarverslag 2018 samenvatting

Nepal kent een schitterende en een donkere zijde. Toon Keijzer raakte bevlogen door zijn ontmoetingen tijdens zijn bezoeken in 2013 en 2016 aan Nepal en inspireerde anderen voor House of Dreams Foundation.

De House of Dreams Foundation wil ondersteuning bieden aan kansarmen in ontwikkelingslanden. De kinderen van de armste families (vooral meisjes), hebben onze hulp het hardste nodig met scholing, huisvesting, gezondheidszorg, kennis en ervaring. Het gaat erom mensen te helpen zichzelf en daarmee de community te helpen.

Persoonlijke aandacht van het bestuur is een voorwaarde voor ieder project mede vanwege lokale corruptie en uitbuiting. Evenals in 2016 is Toon Keijzer in 2017 en 2018 vele maanden in Dunggadara geweest om zijn diensten aan te bieden om van de hostel en van de omgeving een mooie leer- en werkplaats te  creëren.

Op 8 maart 2018 is de hostel geopend.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet. De relatie met de mensen (lama Pema, familie van lama, staff van hostel, hoofd van de school en leraren van de school, kinderen) is verder uitgebouwd en verstevigd. Samen met de eerste Lama wordt het hostel bij de school in Dunggadara voor de kinderen uit de (hoger gelegen)  bergdorpen gerealiseerd.

In 2018 heeft het volgende plaats gevonden:

 • 8 officiële bestuursvergaderingen (data: 17/1, 11/2, 21/6, 23/7, 30/8, 3/10, 1/11, 6/12) van House of Dreams Foundation. Verder talloze onderlinge afspraken voor overleg, voorbereidingen, even bijpraten, plannen, visie delen, gezellig samen zijn, samen eten;
 • 1 bijeenkomst van het bestuur met een kleine kring van 7 ambassadeurs (CW, IH, HS, MS, GJZ) 4/2 2018;
 • 1 voorjaars lente markt op 25 maart 2018, Gestels Hoogtij in Eindhoven;
 • 1 gezellig zomers samen zijn 24 juni 2018, in Veldhoven;
 • 1 benefietdiner op 18 november 2018 In de Truffelear in Veldhoven met vrienden van House of Dreams Foundation;
 • 1 kerstmarkt op 21 december 2018, met kraam bij ROC Ter Aa;
 • Facebook: Aantal likes van page eind december 219 mensen (toename 20 % in 2018). Daarnaast plaatsing van ruim 100 berichten;
 • Site: volledig professioneel. Aantal bezoekers aan site: 831;
 • In 2018 beschikbaar leaflet/flyer in Nederlands, Engels, Duits en Frans. Eind 2018 is de leaflet vernieuwd en in 1e instantie alleen in Nederlands beschikbaar. Er is een specifieke leaflet gemaakt voor benefietdiner en project Rama;
 • Toon is in Nepal geweest van februari tot juni 2018 en heeft Dunggadara en Maha bezocht, samen met Staff medewerkers het hostel ingericht, voorbereid op komst kinderen, kinderen en staff begeleid.
 • Verdere bijzonderheden project in Nepal:
  • Voortzetten samenwerking met principal en docenten van school is opgestart;
  • Kosten bouw en inrichting hostel zijn betaald aan lama Pema;
  • Er zijn afspraken gemaakt over werkzaamheden, fee van de staff in het hostel (cook en nannie);
  • Er zijn afspraken gemaakt met lama Pema en zijn broer Pasang t.b.v. ondersteuning van het hostel door families en de community;
  • Naar aanleiding van financiële rapportages door Pasang is controle en betalingsprocedure aangepast;
  • Uitgangspunt betalingen stichting aan project in Nepal: financiering achteraf na aanschaf –realisatie d.m.v. overleggen verantwoording en bonnen;
  • Er is op 7 mei 2018 een letter of intend getekend door lama Pema en Toon Keijzer. Hierin staan de kaders voor de samenwerking opgenomen;
  • Evaluatie van hostel vond plaats maart - april 2018. In de toekomst wordt steeds een jaar overeenkomst afgesloten, die het schooljaar volgt. Oftewel van mei tot en met april;
  • Er zijn door het bestuur verder een aantal kleinere projecten benoemd die mogelijk in 2019 of later gerealiseerd kunnen worden. Dit is afhankelijk van interesse, bereidheid, betrokkenheid, zelfredzaamheid van lokale betrokkenen / community en natuurlijk van hiervoor nog te verwerven afhankelijk van de donaties;
  • House of Dreams Foundation kan (na screening) vrijwilligers en gasten ontvangen in het hostel.
 • Verdere bijzonderheden project Rama in India:
  • Op basis van betrokkenheid met en bekendheid van het verhaal van Rama is door Laurens samen met Rama een projectplan uitgewerkt. De werving van gelden is in 2018 gestart. In 2019 zal project verder opgestart worden.

Klik het volledig jaarverslag / financiële toelichting 2018: klik hier 

Klik het volledig jaarverslag / financiële toelichting 2017: klik hier 

Voor het volledige jaarverslag / financiële toelichting 2016: klik hier