Relevante gegevens van House of Dreams Foundation

  • Missie en visie, klik hier
  • Doelstellingen, klik hier
  • Het bestuur, klik hier
  • Algemene gegevens / ANBI / beleidsplan, klik hier
  • Jaarverslag en begroting, klik hier
  • Privacy verklaring, klik hier