In volgorde van belangrijkheid

House of Dreams Foundation heeft naast de bouw van het hostel en het ondersteunen van de kinderen met schoolfee, boeken, schooltenue, hostelfee, voeding, begeleiding nog een aantal projecten benoemd. Afhankelijk van het draagvlak in de community, donaties en prioritering kunnen deze projecten gerealiseerd worden. Onze dienstbaarheid tonen we in de hulp aan mensen en op plaatsen waar het het hardste nodig is. We ondersteunen op het gebied van scholing, huisvesting, gezondheidszorg en zelfontwikkeling.

Community building, waar dan ook!

Community building doe je samen. Het bieden van ondersteuning aan “kansarmen in ontwikkelingslanden” bezien we breed. Naast projecten in Nepal en India soms ook aandacht geven aan zorgvragen in Nederland. From local to global community building (en terug). Bevorderen community building vanuit dienstbaarheid, verbinding, van betekenis willen zijn voor de ander waar dan ook! Het gaat erom mensen te helpen zichzelf te helpen en daarmee de community te helpen. Gestreefd wordt om een duurzame en veilige toekomst te realiseren.

Mogelijke projecten in Nepal 

 1. Kinderen meer kans bieden op kwalitatief goed gratis onderwijs.
  • Samenwerking stimuleren van private scholen en overheidsscholen.
   1. Nodig van overheid: bereidheid om samen te werken aan een gedeelde visie, financiering van onderwijs, betalen salaris docenten, schoolmaterialen, schoolgebouwen.
   2. Nodig van bestuurders private scholen: bereidheid om samen te werken aan gedeelde visie, bieden lokaal draagvlak – bijdragen aan leraren community.
   3. Nodig: geschikte inspirerende verbinder. Stimuleren van de samenwerking private scholen en overheidsscholen.
  • Dit kan door een relatie aan te gaan met voortgezet onderwijs (o.a. Sathya Sai Shiksha International organisation) in Kathmandu.
 2. Geleidelijk aan wordt het hele district of Mugu meer bereikbaar, gebruikt en bewoond. Er wordt In vrijwel alle huizen hout gebruikt om mee te koken. Dit betekent een toenemende aanslag op de natuur, met name het kappen van bomen en het uitbreiden van de kleinschalige landbouw zorgt voor kaalslag van de bergen. In het hostel gebruiken we deels gas, maar dat is duur en ook niet duurzaam. Het hout wordt steeds hoger uit de bergen gehaald. Het planten van bomen voor hout, fruitbomen, notenbomen zien we als een noodzakelijkheid om in de toekomst te overleven. We hebben tijdens ons bezoek in Nepal met verschillende personen en instanties gesproken hoe een duurzame aanpak eruit ziet vooral rond ons Hostel en de school. Het schoolhoofd Dattaraj heeft van huisuit ervaring met boomgaarden en werkt aan een plan voor het planten en verzorgen van appel en citroen bomen. De ruimte tussen de school en het hostel is inmiddels afgezet met een hoge stenen muur om te voorkomen dat de los lopende koeien en ezels de oogst opeten. de eerste beplanting is gedaan.
 3. Wensen van Dattaraj Het hoofd van de school / principal
  • Het nieuwe schoolhoofd gebruikt zijn telefoon in de hoogste klas voor onderricht. Wij hebben in april 2019 een i-pad beschikbaar gesteld aan hem met de mogelijkheid voor voeding via een klein zonnepaneel en accu. Naast de ipad is er behoefte aan een computer-laptop en printer.  De I-pad maakt het mogelijk dat met name de principal de verplichte schooltoetsen van de kinderen in de school in Dunggadara kan voorbereiden en hiervoor dus niet meer naar Headquarters hoeft te lopen.
  • Er wordt centraal aan de elektriciteit voorziening gewerkt hierdoor vervalt het onderwerp "plaatsen van extra solar panelen school". Hierdoor kan de school verlichting gaan aanbrengen. Wij kunnen dan overwegen een computer en printer beschikbaar te stellen.
  • Er is altijd behoefte aan duurzame spelletjes, voetbal, volleybal, tennisbal, Engelse boeken.
  • Als er centrale elektriciteit is komt de behoefte aan een TV voor de hoogste klassen. De geprepareerde i-pad kan dan voor extra lesmateriaal zorgen bv Engelse les.
  • Verder overwegen we, als het experiment met de kleinere tuin slaagt, de grond rond de school en Hostel te gebruiken om jonge fruitbomen te planten (citroen, peach, appel). Deze dienen natuurlijk ook beschermd te worden voor de koeien en ezels. Alles op kleine schaal met de bedoeling de kinderen op school wat extra fruit te geven en wellicht fruit te ruilen tegen voedsel voor het Hostel. Projecten houden we klein en overzichtelijk. Als zo een project groter wordt gaat iemand het commercieel misbruiken en is lokale voordeel weg.
 4. Na ons laatste bezoek in april 2019 zijn we nu actief op zoek naar bezoekers die het hostel bezoeken de staff en kinderen ondersteunen en inspireren. Tevens uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden o.a. lakken hout van hostel.
 5. Een bezoeker die langere tijd aanwezig is kan bewaken dat de grond rond het hostel gebruikt wordt voor voedselvoorziening van het hostel. Bijvoorbeeld door een  professioneel greenhouse te plaatsen. Naast de bezoeker dienen lokale mensen zich echt verantwoordelijk te voelen. Onze ervaring tot nu toe is Goed voorbeeld doet volgen.
 6. Denkbaar is een boerenhuisje waar een bejaard stel mag wonen en zorgt voor greenhouse en en fruitbomen. Wanneer te realiseren ligt aan het initiatief van de Lama familie.
 7. Meebewegen met mogelijke lokale initiatieven / projecten als vrouwen onderwijs, uitbreiden voedselmogelijkheden (champignonkweek - viskweekvijver / kippenren), aandacht voor (zwerf)afval. Alleen vanuit initiatief lokale bevolking zal stichting meebewegen.