In volgorde van belangrijkheid

House of Dreams Foundation heeft naast de bouw van het hostel en het ondersteunen van de kinderen met schoolfee, boeken, schooltenue, hostelfee, voeding, begeleiding nog een aantal projecten benoemd. Afhankelijk van het draagvlak in de community, donaties en prioritering kunnen deze projecten gerealiseerd worden. Onze dienstbaarheid tonen we in de hulp aan mensen en op plaatsen waar het het hardste nodig is. We ondersteunen op het gebied van scholing, huisvesting, gezondheidszorg en zelfontwikkeling.

Community building, waar dan ook!

Community building doe je samen. Het bieden van ondersteuning aan “kansarmen in ontwikkelingslanden” bezien we breed. Naast projecten in Nepal en India soms ook aandacht geven aan zorgvragen in Nederland. From local to global community building (en terug). Bevorderen community building vanuit dienstbaarheid, verbinding, van betekenis willen zijn voor de ander waar dan ook! Het gaat erom mensen te helpen zichzelf te helpen en daarmee de community te helpen. Gestreefd wordt om een duurzame en veilige toekomst te realiseren.

Mogelijke projecten in Nepal 

 1. Kinderen meer kans bieden op kwalitatief goed gratis onderwijs.
  • Samenwerking stimuleren van private scholen en overheidsscholen.
   1. Nodig van overheid: bereidheid om samen te werken aan een gedeelde visie, financiering van onderwijs, betalen salaris docenten, schoolmaterialen, schoolgebouwen.
   2. Nodig van bestuurders private scholen: bereidheid om samen te werken aan gedeelde visie, bieden lokaal draagvlak – bijdragen aan leraren community.
   3. Nodig: geschikte inspirerende verbinder. Stimuleren van de samenwerking private scholen en overheidsscholen.
  • Dit kan door een relatie aan te gaan met voortgezet onderwijs (o.a. Sathya Sai Shiksha International organisation) in Kathmandu.
 2. Geleidelijk aan wordt het hele district of Mugu meer bereikbaar, gebruikt en bewoond. Er wordt In vrijwel alle huizen hout gebruikt om mee te koken. Dit betekent een toenemende aanslag op de natuur, met name het kappen van bomen en het uitbreiden van de kleinschalige landbouw zorgt voor kaalslag van de bergen. In het hostel gebruiken we deels gas, maar dat is duur en ook niet duurzaam. Het hout wordt steeds hoger uit de bergen gehaald. Het planten van bomen voor hout, fruitbomen, notenbomen zien we als een noodzakelijkheid om in de toekomst te overleven. We hebben tijdens ons bezoek in Nepal met verschillende personen en instanties gesproken hoe een duurzame aanpak eruit ziet vooral rond ons Hostel en de school. Het schoolhoofd Dattara heeft van huisuit ervaring met boomgaarden en gaat een plan uitwerken voor het planten en verzorgen van appel en citroen bomen.
 3. Wensen van Dattara Het hoofd van de school / principal (€ 2.000)
  • Het nieuwe schoolhoofd gebruikt zijn telefoon in de hoogste klas voor onderricht. Wij hebben een i-pad beschikbaar gesteld aan hem met de mogelijkheid voor voeding via een klein zonnepaneel en accu. Naast de ipad is er behoefte aan een computer-laptop en printer.  Een computer-laptop (al of niet met internet) en printer gaan ervoor zorgen dat met name de principal de toetsen in Dunggadara kan voorbereiden.
  • Het aanbrengen van verlichting zien wij als een verantwoordelijkheid voor de school. Er wordt centraal aan de elektriciteit voorziening gewerkt wat het plaatsen van extra solar panelen school overbodig maakt
  • voetbal, volleybal, Engelse boeken.
  • Als er centrale elektriciteit is een TV voor de hoogste klassen
  • Verder wil Dattara de ruimte rond de school en Hostel gebruiken om jonge fruitbomen te planten (citroen, peach, appel) en te beschermen voor de koeien en ezels
 4. Na ons laatste bezoek in april 2019 zijn we nu actief op zoek naar bezoekers die het hostel bezoeken de staff en kinderen ondersteunen en inspireren. Tevens uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden o.a. lakken hout van hostel.
 5. De grond rond het hostel is te gebruiken voor voedselvoorziening van het hostel. Er dient een professioneel greenhouse gebouwd te worden maar dit heeft alleen zin als iemand zich echt verantwoordelijk voelt zoals bezoekers.
 6. Denkbaar is een boerenhuisje waar een bejaard stel mag wonen en zorgt voor greenhouse en en fruitbomen. Wanneer te realiseren ligt aan het initiatief van de Lama familie.
 7. Meebewegen met mogelijke lokale initiatieven / projecten als vrouwen onderwijs, uitbreiden voedselmogelijkheden (champignonkweek - viskweekvijver / kippenren), aandacht voor (zwerf)afval. Alleen vanuit initiatief lokale bevolking zal stichting meebewegen.