De Stichting House of Dreams Foundation (kortweg House of Dreams Foundation) is een Nederlandse organisatie die is opgericht in 2016.

Doel van de Foundation is het ondersteunen van kansarmen in ontwikkelingslanden.

Dit gebeurt in een eerste project door het bieden van huisvesting en onderwijs in Dunggadara voor kinderen (vooral meisjes) van de armste families uit de hoger en veraf gelegen bergdorpen nabij Maha (west Nepal).

De House of Dreams Foundation staat bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven ingeschreven als kvk 66880068, onder RSIN nr. 856737598.

De Foundation is een particulier initiatief en een non-profit organisatie met een ANBI keurmerk.

FB                    : facebook.com/houseofdreamsfoundation

E-mail              : contact@houseofdreamsfoundation.com

Internet            : www.houseofdreamsfoundation.com

Phone              : +31 6 53 14 26 88 Laurens van Thiel (secretaris)

Bankaccount   : NL08 TRIO 0338 4016 60 House of Dreams Foundation / Geldrop

ANBI

De belastingdienst heeft de ANBI status van Stichting House of Dreams Foundation toegekend. Het ANBI keurmerk is een criterium om een donatie belastingtechnisch als ‘gift’ te beschouwen. Het formulier is hier te vinden. Meer informatie van de belastingdienst is hier te vinden.

Voor het gehele beleidsplan 2020 - 2021 2022 klik hier

Inleiding
Dit beleidsplan 2020 -2021 -2021 is een actualisatie en verdere verfijning van het beleidsplan 2019. Beschreven is hetgeen House of Dreams Foundation in essentie kenmerkt en nastreeft.

Vanuit de ervaring van de afgelopen 5 jaar kiezen we ervoor een beleidsplan niet voor 1 jaar vast te leggen maar voor 3 jaar. Er is namelijk weinig verandert in hoe de inhoud van het beleidsplan is.
Jaarlijks zullen we zoals gebruikelijk een jaarverslag en begroting opstellen.

Zo kom je in het beleidsplan tegen: de droom, de missie, visie, doelen en kernwaarden.

Belangrijk ook hoe anders te kijken naar wat er nodig is? Ten aanzien van de aansturing van, hanteren we een aantal uitgangspunten:
- Menselijke behoeften;
- Kijken vanuit 4 niveaus;
- Dienstverlening met onderscheid.

In de communicatieparagraaf lichten we toe hoe we de middelen om de doelen te realiseren willen bereiken:
- Wie willen we bereiken;
- Wat is onze doelstelling;
- Wat willen we vertellen;
- Welke doelreactie willen we bereiken;
- Wat is onze mediastrategie;
- Hoe zijn de taken verdeeld.
2. Samenvatting beleidsplan
Nepal kent een schitterende en een donkere zijde. Toon Keijzer raakte bevlogen door zijn ontmoetingen tijdens zijn bezoeken aan Nepal en inspireerde anderen voor de House of Dreams Foundation. De House of Dreams Foundation helpt op plaatsen die ons persoonlijk worden aangedragen en raken. Dat gaat nu over scholing, huisvesting, gezondheidszorg en zelfontwikkeling. Het doel is om een duurzame en veilige toekomst te realiseren voor hen die het nodig hebben.

Het bestuur toont in 2020 en de komende jaren erna door haar bezoek aan het hostel in Dunggadara haar persoonlijke betrokkenheid en leiding. Wij ondersteunen inmiddels projecten in Nepal en India. We staan open voor nieuwe projecten, mogelijk ook in andere landen.

Het gaat erom mensen te helpen zichzelf te helpen en daarmee de community te versterken. Het vraagt van degenen die onze hulp aanvaarden een houding van zelfredzaamheid en een bereidheid met open mind iets terug te doen voor de community. Zorgdragen voor de minderbedeelde medemens zien we breed. Want community building doe je samen, niet alleen in je directe omgeving, maar ook daarbuiten.

Acties in 2020
- Bevorderen community building vanuit dienstbaarheid, verbinding, van betekenis willen zijn voor de ander, waar dan ook!
- Continuïteit realiseren in huisvesting, scholing, begeleiding voor de kinderen van het hostel in Dunggadara.
- Opvolgen ontwikkelingen van project de droomwens van Rama in Delhi / India.
- Onderzoeken / ontwikkelen van nieuwe projecten.

Het bestuur werkt onbezoldigd.

House of Dreams voldoet aan de ANBI vereisten.

We zijn verheugd over de vele positieve reacties, betrokkenheid en de gulle donaties voor de House of Dreams Foundation. We zijn overtuigd dat onze community vrienden van House of Dreams Foundation zal leiden tot meer bewust wording, verbinden van vriendschap, begrip, zorgen voor elkaar, een gedeelde toekomst.

Begroting

Vanaf het document van het jaarverslag 2019 staat de begroting van het komende jaar opgenomen.