De Stichting House of Dreams Foundation (kortweg House of Dreams Foundation) is een Nederlandse organisatie die is opgericht in 2016.

Doel van de Foundation is het ondersteunen van kansarmen in ontwikkelingslanden.

Dit gebeurt in een eerste project door het bieden van huisvesting en onderwijs in Dunggadara voor kinderen (vooral meisjes) van de armste families uit de hoger en veraf gelegen bergdorpen nabij Maha (west Nepal). 

De House of Dreams Foundation staat bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven ingeschreven als kvk 66880068, onder RSIN nr. 856737598.

De Foundation is een particulier initiatief en een non-profit organisatie met een ANBI keurmerk.

FB                    : facebook.com/houseofdreamsfoundation

E-mail              : contact@houseofdreamsfoundation.com

Internet            : www.houseofdreamsfoundation.com

Phone              : +31 6 53 14 26 88 Laurens van Thiel (secretaris)

Bankaccount   : NL08 TRIO 0338 4016 60 House of Dreams Foundation / Geldrop

 

ANBI

De belastingdienst heeft de ANBI status van Stichting House of Dreams Foundation toegekend. Het ANBI keurmerk is een criterium om een donatie belastingtechnisch als ‘gift’ te beschouwen. Meer informatie hierover is te vinden op de site: www.belastingdienst.nl/schenken.

Voor het gehele beleidsplan 2019 - begroting 2019 klik hier

Inleiding

Dit beleidsplan is een actualisatie en verdere verfijning van het beleidsplan 2018. Beschreven is hetgeen House of Dreams Foundation in essentie kenmerkt en nastreeft.

Zo kom je in het beleidsplan tegen: de droom, de missie, visie, doelen en kernwaarden.

Belangrijk ook hoe anders te kijken naar wat er nodig is? Ten aanzien van de aansturing van hanteren we een aantal uitgangspunten:

 • Menselijke behoeften;
 • Kijken vanuit 4 niveaus;
 • Dienstverlening met onderscheid.

In de communicatieparagraaf lichten we toe hoe we de middelen om de doelen te realiseren willen bereiken:

 • Wie willen we bereiken;
 • Wat is onze doelstelling;
 • Wat willen we vertellen;
 • Welke doelreactie willen we bereiken;
 • Wat is onze mediastrategie;
 • Hoe zijn de taken verdeeld.

Ten slotte hebben we in dit document de begroting 2019 met toelichting opgenomen.

Samenvatting beleidsplan

Nepal kent een schitterende en een donkere zijde. Toon Keijzer raakte bevlogen door zijn ontmoetingen tijdens zijn bezoeken aan Nepal en inspireerde anderen voor de House of Dreams Foundation. De House of Dreams Foundation helpt op plaatsen die ons persoonlijk worden aangedragen en raken. Dat gaat nu over scholing, huisvesting, gezondheidszorg en zelfontwikkeling. Het doel is om een duurzame en veilige toekomst te realiseren voor hen die het nodig hebben.

Het bestuur toont ook in 2019 door haar bezoek aan het hostel in Dunggadara haar persoonlijke betrokkenheid en leiding. Wij ondersteunen inmiddels projecten in Nepal en India. We staan open voor nieuwe projecten, mogelijk ook in andere landen.

Het gaat erom mensen te helpen zichzelf te helpen en daarmee de community te versterken. Het vraagt van degenen die onze hulp aanvaarden een houding van zelfredzaamheid en een bereidheid met open mind iets terug te doen voor de community. Zorgdragen voor de minderbedeelde medemens zien we breed. Want community building doe je samen, niet alleen in je directe omgeving, maar ook daarbuiten.

Samenvatting / elevator pitch

wie is, degene die de dienst verleent de vorm, de dienst op zich de doelgroep, degene aan wie we de dienst verlenen de klacht / het te kort het resultaat / wat in te zetten
Wij geven aandacht aan minderbedeelde medemens (kinderen / meisjes / vrouwen) niveau van onderwijs – bewustzijns ontwikkeling meer materialen.
Wij nemen in beheer de community’s onbewustheid meer inzicht, in verbinding, samenzijn en community building.
Wij doen mee vrienden / donateurs ontevredenheid eenheid, heelheid, thuis.

 

Acties in 2019

 • Bevorderen community building vanuit dienstbaarheid, verbinding, van betekenis willen zijn voor de ander, waar dan ook!
 • Continuïteit in realiseren huisvesting, scholing, begeleiding voor de kinderen van het hostel in Dunggadara.
 • Opstarten project de droomwens van Rama in Delhi. Onderzoeken ontwikkelen van nieuwe projecten, mogelijk in de omgeving van de hostel in Dunggadara.

Het bestuur werkt onbezoldigd. House of Dreams voldoet aan de ANBI vereisten. We zijn verheugd over de vele positieve reacties, betrokkenheid en de gulle donaties voor de House of Dreams Foundation. We zijn overtuigd dat onze community vrienden van House of Dreams Foundation zal leiden tot meer bewust wording, verbinden van vriendschap, begrip, zorgen voor elkaar, een gedeelde toekomst.