Nieuwsbrief / Juni 2018

geplaatst in: 4. Blog tekst 0

Beste mensen,

Wij (Toon, Laurens en Joanne) vinden het leuk jullie weer eens een update te sturen over het wel en wee van de House of Dreams Foundation.
Ten eerste de invoering van de privacywet deze maand. Deze krijgt veel aandacht omdat die in heel Europa gaat gelden. Het blijft belangrijk te vermelden dat wij jullie naam en emailadres in een gecertificeerd systeem (davilex) bijhouden en dat we jullie data alleen gebruiken om deze nieuwsbrieven te sturen. Natuurlijk ben je altijd vrij een mail terug te sturen als je dit niet meer wilt.
Opening
We hebben met jullie steun het hostel in Dunggadara (district of Mugu in west Nepal) kunnen afbouwen. De officiële opening heeft plaatsgevonden op 8 maart 2018. Toon, onze voorzitter is er nu sinds eind februari om alles wat met het hostel wenselijk en nodig is te bespreken, te regelen, te doen en vast te leggen. We zijn gestart met 10 kinderen, 9 meisjes en 1 jongen van de armste families. Na een beginperiode van enkele weken hebben we als bestuur besloten, na wat schikken, om 20 kinderen (16 meisjes, 4 jongens) toe te laten. Dat is eind april, begin mei gerealiseerd.

Geen voorzieningen
In alles wat je leest moet je de context steeds beseffen dat het hostel zich in een ‘remote area’ bevindt. Dat houdt in dat er vrijwel geen voorzieningen zijn, slechts 1 % van ouders in deze boeren bergdorpen heeft onderwijs genoten, de overheid heeft weinig grip, er heerst armoede en het ontbreekt aan westerse kennis. Daar staat gastvrijheid, oude tradities, verbinding met de natuur tegenover.

Draagvlak
Een positieve basishouding waarbij de ander wordt gerespecteerd is zeer behulpzaam bij elke ontwikkeling. Natuurlijk zorgen we – met alles wat we doen – voor draagvlak bij de lokale community. Want ontwikkeling en betrokkenheid van de community is essentieel. Er is nu een vaste staf van twee die het lokale vertrouwen heeft: Annie de zuster van de lama zorgt voor de kinderen en begeleidt alles rondom de was. De kok regelt alles wat verder nodig is zoals inkoop van voeding, hout sprokkelen, eten maken, klusjes. Natuurlijk heeft ook de hygiëne aandacht, maar dat gaat wel met kleine stappen.

Oog voor elkaar
Best spannend hoe een en ander is gelopen omdat juist de vele onverwachte gebeurtenissen en de cultuurverschillen zorgen voor verassingen. We stemmen ons steeds af op onze basishouding en wat we voor ons zien. Het is een heel kippenhok natuurlijk met 20 kinderen tussen 7-13 jaar. Mooi is te zien dat nu de kinderen al meer oog en zorg krijgen voor elkaar en blij zijn met elkaar in het hostel. Toch heel anders dan thuis, waarbij ze op zichzelf zijn aangewezen en ze moeten knokken voor zichzelf anders komen ze echt tekort. Met blije, hernieuwde ervaringen en inzichten is het voor de kinderen ook weer fijn om in de weekeinde naar huis te gaan en te delen wat ze geleerd hebben.

Samenwerken
Nadrukkelijk is in oudergesprekken en speeches het belang van de ouders benoemd in opvoeding en hun steun aan het hostel. Stap voor stap gezamenlijk werken aan zelfvoorzienendheid betekent eerst kennis maken, vertrouwen krijgen en samenwerken. En wie weet wat het allemaal oplevert als mensen meer leren zichzelf en daarmee de lokale community te helpen / te ontwikkelen.

Verplichting
Het toelaten van 20 kinderen betekent een financiële verplichting. Onze voorzitter is de afgelopen maanden continu met het wel en wee van het hostel, de kinderen, de staff, ouders van de kinderen, de lama familie, de lokale community etcetera bezig geweest. Hierdoor is inmiddels duidelijk dat de eerder berekende bijdrage van € 700 per kind / per jaar aan de hoge kant was. Met € 500 komen we al een heel eind.

‘Een op een’
We hebben nu een goed onderbouwd verhaal in de zoektocht naar sponsors die de kinderen ‘een op een’ willen sponsoren. We hebben voor ‘een op een’ sponsoring gekozen omdat dit eerder leidt tot een langduriger relatie met House of Dreams Foundation en de kinderen.
Eenmaal opgenomen in het Hostel zouden kinderen zomaar (los van de peuterschool) de hele schoolperiode van 10 jaar op de begroting kunnen drukken. We zijn natuurlijk blij met iedere bijdrage en wanneer iemand een kind wil sponsoren is dat € 500 per jaar voor bijv. 5 of 10 jaar. We promoten een 5-jarige overeenkomst zodat de gift voor 100% aftrekbaar is van de belasting. We hebben nu een overeenkomst met 9 mensen voor deze vorm van ‘een op een’ sponsoring en we hebben er vertrouwen in dat we voor alle kinderen een sponsor vinden die bereid is een langduriger relatie aan te gaan.

Graag zien we jullie in Veldhoven op 24 Juni voor een gezellig ontspannen samenzijn (zie de flyer)